A VIDEOTON HOLDING ZRt. pályázatot hirdet vállalati ösztöndíj elnyerésére!

A VIDEOTON Talentum Program célja:

 • a Videoton Vállalatcsoport tevékenységéhez kötődő tanulmányokat folytató hallgatóknak betanulási lehetőséget biztosítson, ezáltal segítve elhelyezkedésüket, pályakezdésüket
 • a Videoton Vállalatcsoport részére biztosítsa a megfelelő szakember-utánpótlást hosszú távra
Kik nyújthatnak be pályázatot?
 • Felsőoktatási képzésben tanul, elsősorban alapképzésben nappali tagozaton, államilag finanszírozott vagy költségtérítéses képzési formában – de indokolt esetben egyéb képzés, pl. mesterképzés esetén is nyújtható ösztöndíj
 • Elsősorban Műszaki, Közgazdasági szakon tanuló, felsőfokú intézmény hallgatója - egyedi elbírálás alapján egyéb olyan szakirány esetében is nyújtható ösztöndíj, amely igazoltan kötődik a Videoton Vállalatcsoport tevékenységéhez
 • Az I. évfolyamot már elvégezte; kivételes esetben, egyéni elbírálás alapján I. évfolyamon tanuló is jelentkezhet
 • Angol vagy német nyelvből legalább középszintű/társalgási nyelvismerettel rendelkezik
 • Videotonos dolgozó gyermeke; vagy egyéb módon van kötődés, elkötelezettség a Videoton Vállalatcsoport iránt
Mik jelentenek előnyt a pályázat elbírálásánál?
 • Korábban elnyert ösztöndíjak
 • Szakmai tanulmányi versenyeken elért eredmények, a vállalatcsoport tevékenységéhez kötődő témakörben igazolt szakmai érdeklődés, évfolyamdolgozatok, stb.
 • Több nyelvből szerzett közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga
 • Már dolgozott a Videotonnál (pl. nyári munka iskolaszövetkezeten keresztül)
A pályázat benyújtási határideje

Folyamatosan van lehetőség pályázatot beadni.

Az ösztöndíj mértéke

A sikeres pályázó a tanulmányi kötelezettséggel érintett hónapokra havi rendszeres ösztöndíjban részesül, amennyiben a tanulmányi átlageredménye eléri a meghatározott szintet.

Az ösztöndíj minimum összege nettó 30.000 Ft/hó (~évi 300.000 Ft), amelynek mértéke az előmeneteltől és a tanulmányi eredményétől függően nőhet 50.000 Ft/hó-ig.

A pályázható helyek számát a Videoton Vállalatcsoport jogosult meghatározni a várható szakemberigénye függvényében.

A pályázat benyújtásának mellékletei
 • Magyar és angol/német nyelvű önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Hallgatói jogviszony igazolás
 • Nyelvvizsga bizonyítvány másolata (amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik)
 • Videotonnál eltöltött nyári munka igazolása (amennyiben volt ilyen)
Mit nyerhetsz ezzel a pályázattal az ösztöndíj mellett?
 • Releváns szakmai tapasztalat egy nagymúltú, 100%-ig magyar magán tulajdonban lévő cégcsoportnál, akár több vállalatunknál is
 • Mentorálás
 • Szakmai gyakorlati lehetőség
 • Szakdolgozat íráshoz gyakorlati hely biztosítása, szakmai támogatás
 • Hosszú távú munkalehetőség a tanulmányok befejezése után
Tanulmányi szerződés

A sikeres pályázóval a Videoton Vállalatcsoport cége tanulmányi szerződést köt, amelyben a cég támogatás biztosítására vállal kötelezettséget ösztöndíj fizetése, illetve mentori segítség formájában. A hallgató pedig vállalja, hogy a tanulmányai alatt évente legalább 160 óra (a szakmai gyakorlatát is beleértve) a cégnél dolgozik, és a tanulmányai befejezését követően munkaviszonyt létesít a Videoton Vállalatcsoport szerződő cégénél, és azt a támogatási időszaknak megfelelő időtartamban fenntartja.