Stratégiai partnerség a VIDEOTON és az Óbudai Egyetem között

Székesfehérvár, 2014. november 26. - Stratégiai partnerségi megállapodást kötött a legnagyobb hazai magántulajdonban lévő ipari vállalatcsoport, a Videoton Holding Zrt. és az Óbudai Egyetem. A Felek felismerve az innovációban, a gazdaságfejlesztésben meghatározó szerepüket, a megállapodás aláírásával fejezték ki hosszú távú stratégiai partnerségüket és elköteleződésüket Székesfehérvár és térsége társadalmi-gazdasági fejlődése iránt.

Az ünnepélyes aláírás résztvevőit köszöntötte Dr. Györök György az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékánja, aki megemlítette, hogy annak idején az új Kar jogelőd intézményének (egykori „Kandó”) megalapításában, életre hívásában meghatározó szerepe volt a VIDEOTON felsőfokú szakember igényének.   

Az együttműködés aláírását Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármester is köszöntötte, hiszen a felsőoktatás és a versenyszféra szereplőinek megállapodása, a közös utak kijelölése, mind a város, mind a térség társadalmi- és gazdaságfejlesztése szempontjából elengedhetetlen.

Prof. Dr. Fodor János, az Óbudai Egyetem rektora, örömét fejezte ki, hogy a legnagyobb magyar magántulajdonban lévő ipari vállalatcsoportot, a VIDEOTON-t stratégiai partnerének tekintheti az intézmény. A felsőoktatási intézménynek és a cégnek hosszú évekre visszanyúló eredményes múltja van, amelyre a 21. század állandó kihívásai során bátran lehet építeni. Prof. Dr. Fodor János rektor kiemelte „hogy ez a megállapodás – az Óbudai Egyetem magas szintű gyakorlatorientált képzéseire alapozva – egy olyan cél eléréséhez szeretne hozzájárulni, amely egy tudásalapú, magas hozzáadott értéket létrehozó ipar működését segíti a városban és a régióban, az ipar-önkormányzat-egyetem alkotta tudásháromszög bázisán.”

Sinkó Ottó a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta „a jelenlegi országos munkaerőpiac vált a fejlődés szűk keresztmetszetévé, különösen a műszaki felső- és középfokú végzettségű szakemberek tekintetében. A Videoton további organikus növekedést tűzött ki célul, és ebben a közeljövő legnagyobb kihívásai az innováció, a hatékonyság, technológiai kompetencia, és IT rendszerek fejlesztése.”

„A Videoton stabilitását jól mutatja, hogy 2009 óta az árbevételünk 70%-al növekedett.  Ez szinte teljes egészében organikus, akvizíció nélküli növekedés, a cég komplexitása, hozzáadott értéke, innovációs potenciálja folyamatosan növekszik. A kiemelkedő pénzügyi stabilitás, a technológiai

diverzitás és az intenzív beruházási program hatására folyamatosan nő a Videoton versenyképessége, ennek továbbviteléhez viszont elengedhetetlen a szakember bázis továbbfejlesztése”

A beszédeket követően aláírták a stratégiai partnerségről szóló megállapodást, amely megjelölte az együttműködés lehetséges kereteit.

A megállapodás aláírását követően Prof. Dr. Fodor János rektor felkérte Sinkó Ottó vezérigazgató urat, hogy nyissa meg a „Videoton-kiállítást”.

Sinkó Ottó vezérigazgató szavaival megnyitotta az ünnepélyes kiállítást. „A stratégiai partnerségünk célja, hogy a tényleges ipari termelést folytató, munkahelyeket biztosító Videoton vállalatcsoportot összekapcsoljuk és összehangoljuk az oktatással. Az együttműködési megállapodás keretében olyan szakmailag magas színvonalú gyakorlatorientált képzés megvalósítását várjuk, amely a cégünk által igényelt tudásszintű és számú villamos és gépészmérnököt eredményez. Ehhez ajánlunk szoros partnerséget, melynek alapjait az elmúlt 15 évben már leraktuk.