A Videoton vállalatcsoport komplex technológiai termelés-fejlesztési program első szakaszának lezárása

Székesfehérvár, 2014.07.01.A Videoton vállalatcsoport a válság utáni időszak legfontosabb mérföldkövéhez érkezett. A három éve indított technológiai bővítési program mellett árbevétele és hatékonysága is ugrásszerű növekedésnek indult.

A Videoton vállalatcsoport a 2008-2009-es válság óta minden egyes évben rekord árbevételt ért el. A 2013-as konszolidált adatok szerint nettó árbevétele 113,5 milliárd Ft lett, ami 16 %-kal haladja meg a 2012-es, és 50%-al a válság utáni, 2009-es árbevételt. Eközben a 2009-hez képest a mai napig bezárólag összesen több, mint 800 fővel növelte a gyártó cégeiben foglalkoztatott létszámát, az EBITDA és operatív eredmény árbevételhez hasonló mértékű növekedése mellett.
A hatékonyságot jól jellemző egy dolgozóra eső anyagmentes hozzáadott érték ez alatt az időszak alatt 36%-al nőtt. (Az anyagmentes hozzáadott érték hozzávetőlegesen a GDP-hez való hozzájárulásnak felel meg.)
A 2010-2013 időszak alatt a vállalatcsoport összesen 10 milliárdot meghaladó termelő beruházást valósított meg, hitel felvétel nélkül. Az állam és önkormányzatok felé a vállalatcsoport által befizetett különféle adók és járulékok meghaladják a 23 milliárd forintot.
A növekedésben komoly szerepe van az autóiparnak, de a Videotont továbbra is a magas fokú diverzifikáltság jellemzi, mind iparági kapcsolódásában, mind vevőiben, mind pedig az alkalmazott technológiák tekintetében. 2013-ra az elektronikai szerelés vált a cég húzóágazatává.
2014 januárjában egy újabb, a korábbihoz hasonló nagyságrendű technológiai bővítési programot indított el a Videoton. Ennek bejelentett mértéke 4,5 milliárd forint 3 év alatt.
Ez az év is biztatóan alakul. A vállalatcsoport 2014. évi eddigi időarányos árbevétele több, mint 10 %-kal meghaladja a 2013. évit, a 2014 első félévi beruházások összege pedig már meghaladja a 2,8 milliárd forintot.