Ismét kiváló félévet zárt a Videoton!

Székesfehérvár, 2015. augusztus 03.A Videoton vállalatcsoport az év első felében 15%-al növelte az árbevételét, amely így meghaladja a konszolidálás előtti 82 milliárd Forintot, a 2014 év első félév 71,4 milliárdos értékével szemben. A 2014. évi konszolidált pénzügyi adatok szerint a TOP 100-as listán a Videoton vállalatcsoport a 2014-es árbevétele alapján, a 61. helyen helyezkedik el, ezzel 6 helyet javított pozícióján az előző évihez képest.

A hazai termelő cégeink létszáma a 12 hónappal ezelőttihez képest mintegy 400, az év eleihez képest pedig mintegy 100 fővel növekedett, amely így az 5700 főt meghaladja. A teljes - szolgáltató és külföldi cégeket is magába foglaló - létszám hasonló mértékben növekedett, meghaladva így a 9500 főt. A növekedés nagyobbik része az elmúlt évekkel összhangban az autóipar illetve az elektronikai szerelés területén valósult meg.

Ez évben az Európai Unió ipara kb. 2%-al, az autóipara pedig kb. 8%-al növekedett. Így az ipari átlagot jóval meghaladó növekedésével a Videoton vállalatcsoport növelte piaci részesedését és vélhetően javította igen előkelő pozícióját az Európai Unión belüli szerződéses gyártó cégek között, ahol eddig is az első 5 között szerepelt.

 A létszám növekedés rendkívüli erőfeszítéseket követelt meg a vállalatcsoporttól. A növekedés legfőbb korlátja a munkaerő, már nem csak a szakképzett, de a betanított területen is. Nagy kihívás a hazai munkaadóknak a versenyképes nemzetközi szaktudással bíró munkavállalók megtartása,  ami elkerülhetetlen az egyre komplexebbekké váló technológiák és az új üzletek tekintetében.

A vállalatcsoportban a bérek és keresetek idei növekedése már jóval meghaladja az országos átlagot, de további intézkedések szükségesek.  A munkaerő-piaci versenyképességének növelése érdekében a Videoton vállalatcsoport idén a hozzáadott érték mintegy 8%-os növekedéséből származó fedezet növekményt a bérköltségek növelésére fogja fordítani. Ezzel együtt a következő időszakban a munkaerő, mint szűk keresztmetszet figyelembe vételével a hatékonyságjavítás, a csapatmunka erősítése és az automatizálás az első számú prioritás, ami megelőzi a növekedést is.

 

szechenyilogoKépzés projekt sorozat a VTES Kft-nél

Székesfehérvár, 2015. március 20.A VTES Kft.  14 271 488 forint uniós támogatást nyert a „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban” című pályázati kiíráson. A TÁMOP 2.1.3.C-12/1-2012-0176 számú projekt keretében vállalkozás fejlődéséhez szükséges nyelvi képzések, tréningek, speciális szakmai képzések valósultak meg a VTES Kft. székesfehérvári illetve a törökszentmiklósi telephelyén.

A VTES Kft. elhivatott a munkavállalói továbbképzése iránt, hiszen a piaci verseny, a technológia gyors fejlődése szükségessé teszi a folyamatos továbbképzést mind a nyelvtudás tekintetében, mind a speciális szakmai területeken, mind pedig az új kompetenciák  megszerzésében. A VTES Kft. a pályázatnál a munkavállalók érdekeit és a vállalkozás működéséhez, fejlődéséhez szükséges igényeket vette figyelembe.

A TÁMOP 2.1.3.C-12/1-2012-0176 számú projekt keretében több mint 60 munkatárs vehetett részt a képzésekben. A VTES Kft. olyan tréningeket és szakmai és nyelvi képzéseket vezetett be, mint a roncsolás mentes szemrevételezéses anyagvizsgáló, GD&T – Geometriai tűrés és méretezés, MSA – Mérőrendszerek elemzése, ISO 14001 belső auditori ismeretek, Excel haladó, Időgazdálkodás, Stresszkezelés, Kommunikáció, Konfliktuskezelés, Asszertivitás, Vezetőképzés (Művezetők képzése), LEAN Menedzsment, Tárgyalástechnika, Angol és német újrakezdő és haladó. A munkavállalók minden egyes képzést vizsgával zártak.

A Vállalat a projekt zárása után is figyelmet fordít munkatársai továbbképzésére, folytatva a kezdeményezést.  A pályázat segítségével a VTES Kft. munkavállalói szakmai tudásuk mellett olyan kompetenciák birtokába kerültek, melyek révén mind személyes fejlődésükhöz, mind pedig a cég piaci versenyhelyzetének javulásához járultak hozzá. A VTES Kft. sikerének egyik kulcsa, hogy felismerte egy sikeres vállalkozás alapja az olyan elégedett munkavállalók foglalkoztatása, akik nemcsak szakmai tudásukat tekintve kiemelkedőek, de munkájukat hivatásként kezelik és örömmel végzik.

A Videoton Holding ZRt. tagvállalataként a VTES Kft. a három üzletága gyártó és szolgáltató tevékenysége révén - két telephelyen, közel 13 000 m2-es termelőterületen, 300 főt meghaladó alkalmazotti létszámmal, több mint két évtizedes tapasztalattal - valósítja meg stratégiai elképzeléseit a lemezmegmunkálás és a mechanikus, elektromechanikus szerelés területén, mint a végtermékszerelés, a lámpairányító rendszerek vagy a védőeszköz kiadó automaták gyártása és tervezése, valamint a vonalkód üzletágában. A Vállalat a modern gépparkjának köszönhetően otthonosan mozog a kis-, közepes- és nagysorozatú termékgyártás területén. A korszerű technológiai és a magas színvonalú szakmai háttér révén – amely korszerű szoftvertámogatottsággal párosul - képes az egyszerűbb alkatrészektől kezdve a komplex késztermékekig bezárólag kiváló minőségű gyártmányok széles palettájának előállítására. Porfestő és lemezmegmunkáló tevékenységünkön túl teljes körű és rugalmas kiszolgálást biztosít vevői számára az anyagbeszerzés, a kooperáció, illetve a szállítmányozás vagy vonalkódos rendszerek értékesítése területén is egyaránt. 

Stratégiai partnerség a VIDEOTON és az Óbudai Egyetem között

Székesfehérvár, 2014. november 26. - Stratégiai partnerségi megállapodást kötött a legnagyobb hazai magántulajdonban lévő ipari vállalatcsoport, a Videoton Holding Zrt. és az Óbudai Egyetem. A Felek felismerve az innovációban, a gazdaságfejlesztésben meghatározó szerepüket, a megállapodás aláírásával fejezték ki hosszú távú stratégiai partnerségüket és elköteleződésüket Székesfehérvár és térsége társadalmi-gazdasági fejlődése iránt.

Az ünnepélyes aláírás résztvevőit köszöntötte Dr. Györök György az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékánja, aki megemlítette, hogy annak idején az új Kar jogelőd intézményének (egykori „Kandó”) megalapításában, életre hívásában meghatározó szerepe volt a VIDEOTON felsőfokú szakember igényének.   

Az együttműködés aláírását Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármester is köszöntötte, hiszen a felsőoktatás és a versenyszféra szereplőinek megállapodása, a közös utak kijelölése, mind a város, mind a térség társadalmi- és gazdaságfejlesztése szempontjából elengedhetetlen.

Prof. Dr. Fodor János, az Óbudai Egyetem rektora, örömét fejezte ki, hogy a legnagyobb magyar magántulajdonban lévő ipari vállalatcsoportot, a VIDEOTON-t stratégiai partnerének tekintheti az intézmény. A felsőoktatási intézménynek és a cégnek hosszú évekre visszanyúló eredményes múltja van, amelyre a 21. század állandó kihívásai során bátran lehet építeni. Prof. Dr. Fodor János rektor kiemelte „hogy ez a megállapodás – az Óbudai Egyetem magas szintű gyakorlatorientált képzéseire alapozva – egy olyan cél eléréséhez szeretne hozzájárulni, amely egy tudásalapú, magas hozzáadott értéket létrehozó ipar működését segíti a városban és a régióban, az ipar-önkormányzat-egyetem alkotta tudásháromszög bázisán.”

Sinkó Ottó a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta „a jelenlegi országos munkaerőpiac vált a fejlődés szűk keresztmetszetévé, különösen a műszaki felső- és középfokú végzettségű szakemberek tekintetében. A Videoton további organikus növekedést tűzött ki célul, és ebben a közeljövő legnagyobb kihívásai az innováció, a hatékonyság, technológiai kompetencia, és IT rendszerek fejlesztése.”

„A Videoton stabilitását jól mutatja, hogy 2009 óta az árbevételünk 70%-al növekedett.  Ez szinte teljes egészében organikus, akvizíció nélküli növekedés, a cég komplexitása, hozzáadott értéke, innovációs potenciálja folyamatosan növekszik. A kiemelkedő pénzügyi stabilitás, a technológiai

diverzitás és az intenzív beruházási program hatására folyamatosan nő a Videoton versenyképessége, ennek továbbviteléhez viszont elengedhetetlen a szakember bázis továbbfejlesztése”

A beszédeket követően aláírták a stratégiai partnerségről szóló megállapodást, amely megjelölte az együttműködés lehetséges kereteit.

A megállapodás aláírását követően Prof. Dr. Fodor János rektor felkérte Sinkó Ottó vezérigazgató urat, hogy nyissa meg a „Videoton-kiállítást”.

Sinkó Ottó vezérigazgató szavaival megnyitotta az ünnepélyes kiállítást. „A stratégiai partnerségünk célja, hogy a tényleges ipari termelést folytató, munkahelyeket biztosító Videoton vállalatcsoportot összekapcsoljuk és összehangoljuk az oktatással. Az együttműködési megállapodás keretében olyan szakmailag magas színvonalú gyakorlatorientált képzés megvalósítását várjuk, amely a cégünk által igényelt tudásszintű és számú villamos és gépészmérnököt eredményez. Ehhez ajánlunk szoros partnerséget, melynek alapjait az elmúlt 15 évben már leraktuk.

Belvárosi irodát nyit közösen a Pannonjob Kft és a PannonDiák Iskolaszövetkezet

Székesfehérvár, 2014.07.17.A PannonDiák iskolaszövetkezet a Pannonjob Kft-vel közösen megnyitotta új irodáját Székesfehérvár belvárosában. A gyalogosan is könnyen megközelíthető iroda a Budai úton, hétfőtől péntekig várja az álláskereső diákokat, felnőtteket egyaránt, ahol számos álláslehetőségből válogathatnak, legyen szó szezonális munkáról, gyakornoki programról, valamint a megyében jelenlévő kis- és nagyvállalatok álláskínálatáról.

Az emberi erőforrások tervezése és folyamatos menedzselése fontos része minden vállalat stratégiájának, ennek hatékonyságát támogatja a Pannonjob Kft. és a PannonDiák Iskolaszövetkezet együttműködése.

A PannonDiák Iskolaszövetkezet 2012-ben alakult, majd a Pannonjob Kft-vel szoros stratégiai megállapodást kötve megnyitotta irodáját Székesfehérváron, Budapesten, Győrben, Veszprémben és Miskolcon. Most pedig újabb székesfehérvári irodával, a központban várja az ügyfeleit. A szövetkezet által nyújtott magas szintű szolgáltatásra a Pannonjob Kft. közel 20 éves szakmai múltja, kiterjedt irodahálózata, professzionális szintű munkaügyi, bérszámfejtési, toborzás-kiválasztási tapasztalata, valamint elkötelezett és tapasztalt vezetői és tanácsadói jelentik a garanciát ügyfeleik számára. A Pannonjob jelenleg a legnagyobb hazai tulajdonban lévő, komplex humán tanácsadási szolgáltatást biztosító cég Magyarországon.

A felnőtt foglalkoztatás mellett egyre népszerűbb a diákfoglalkoztatás, melynek előnye, a gyors és rugalmas munkaerő-pótlás, az előre tervezhető létszám, mindez költséghatékonyan. Az új irodában készséggel állnak rendelkezésre tanácsadóink, segítségükkel a dolgozni vágyók könnyen megtalálják saját elképzelésüket.

www.pannondiak.hu
www.pannonjob.hu

A Videoton vállalatcsoport komplex technológiai termelés-fejlesztési program első szakaszának lezárása

Székesfehérvár, 2014.07.01.A Videoton vállalatcsoport a válság utáni időszak legfontosabb mérföldkövéhez érkezett. A három éve indított technológiai bővítési program mellett árbevétele és hatékonysága is ugrásszerű növekedésnek indult.

A Videoton vállalatcsoport a 2008-2009-es válság óta minden egyes évben rekord árbevételt ért el. A 2013-as konszolidált adatok szerint nettó árbevétele 113,5 milliárd Ft lett, ami 16 %-kal haladja meg a 2012-es, és 50%-al a válság utáni, 2009-es árbevételt. Eközben a 2009-hez képest a mai napig bezárólag összesen több, mint 800 fővel növelte a gyártó cégeiben foglalkoztatott létszámát, az EBITDA és operatív eredmény árbevételhez hasonló mértékű növekedése mellett.
A hatékonyságot jól jellemző egy dolgozóra eső anyagmentes hozzáadott érték ez alatt az időszak alatt 36%-al nőtt. (Az anyagmentes hozzáadott érték hozzávetőlegesen a GDP-hez való hozzájárulásnak felel meg.)
A 2010-2013 időszak alatt a vállalatcsoport összesen 10 milliárdot meghaladó termelő beruházást valósított meg, hitel felvétel nélkül. Az állam és önkormányzatok felé a vállalatcsoport által befizetett különféle adók és járulékok meghaladják a 23 milliárd forintot.
A növekedésben komoly szerepe van az autóiparnak, de a Videotont továbbra is a magas fokú diverzifikáltság jellemzi, mind iparági kapcsolódásában, mind vevőiben, mind pedig az alkalmazott technológiák tekintetében. 2013-ra az elektronikai szerelés vált a cég húzóágazatává.
2014 januárjában egy újabb, a korábbihoz hasonló nagyságrendű technológiai bővítési programot indított el a Videoton. Ennek bejelentett mértéke 4,5 milliárd forint 3 év alatt.
Ez az év is biztatóan alakul. A vállalatcsoport 2014. évi eddigi időarányos árbevétele több, mint 10 %-kal meghaladja a 2013. évit, a 2014 első félévi beruházások összege pedig már meghaladja a 2,8 milliárd forintot.

Újabb sikerekre tör a Videoton győri leányvállalata

Győr – Székesfehérvár, 2013.07.02. –  A győri székhelyű VT Mechatronics Kft. betört az energetikai és orvosi piacokra is. A tavalyi évet több mint 2 milliárd forintos árbevétellel záró cég 2013. év második negyedévében tovább bővítette üzleteit a fémmegmunkálás és szerelés terén. 

A világ egyik vezető, kiemelt minőségű termékeket gyártó gépipari cégével, az ABB-vel bővült a VT Mechatronics Kft. vevői palettája azáltal, hogy 2012. év végén megállapodott 17 különböző típusú forgácsolt alkatrész gyártásáról. A Videoton tagvállalat által megmunkált kisszériás, magas szintű precizitást igénylő alkatrészek nagyfeszültségű generátor megszakítókba épülnek be. A jelenleg szériagyártásban futó projekt termékeit Zürichbe szállítja a győri leányvállalat.
Az eredményes audit után ráadásul a VT Mechatronics Kft. a svájci központú cég High Voltage Products divíziójának szintjén vált elfogadott beszállítóvá. A Videoton vállalatcsoport ezáltal a kisfeszültségű, valamint erős áramú területen több éve meglévő piaci jelenlét után a nagyfeszültségű termékek területére is belépett.
A siker annak is köszönhető, hogy a VT Mechatronics Kft. 2012 második felében fejlesztette gépparkját egy korszerű Mori Seiki CNC esztergával, valamint egy DMU 60 EVO szimultán öttengelyes megmunkáló központtal, mely az adott kategóriában csúcstechnológiát képvisel. A több mint 120 millió forintos beruházás révén a győri leányvállalat tovább javította versenyképességét és hatékonyságát.
Szintén tavaly év végén állapodott meg a tagvállalat a magyar tulajdonú Mediso Kft.-vel az „AnyScan” multimodalitású, képalkotó orvosi diagnosztikai berendezés SPECT részének komplett mechanikai és villamos összeszerelésében. Az AnyScan-nel egyszerre vizsgálhatók azok a kórképek, amelyek korábban több különálló készüléket igényeltek. A közel 1000 komponensből álló gépet a győri tagvállalat több mint 250 munkaóra ráfordítással állítja össze, amibe beletartozik a forgácsolt alkatrészek gyártása, az elektromechanikus részegységek összeállítása, valamint a berendezés emelt szintű összeszerelése, beszabályozása és tesztelése is. A rendszer végösszeszerelését, és ellenőrzését a Mediso Kft. végzi Budapesten, majd ezt követően a termékeket a világ számos országában értékesítik.
„A VT Mechatronics Kft. az új üzletek, és a meglévő projektjeik felfutása révén az idei évben várhatóan növekedni fog a tavalyi árbevételéhez képest.” – mondta Andráskó Zsolt a tagvállalat ügyvezető igazgatója.
A cég stratégiáját tekintve a továbbiakban is elsősorban fő kompetenciájára, a kis sorozatban gyártott nagy komplexitású berendezések összeszerelésére, illetve az ehhez a tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges, de a vevők számára önálló szolgáltatásként is nyújtott nagy komplexitású alkatrészek kis szériás forgácsolására fókuszál.

Eredményes évzárás, dinamikus évkezdés a Videoton EAS Kft.-nél

Székesfehérvár, 2013.06.06.Közel 200 fős létszámnövekedéssel, 3,8 milliárd forintos forgalomnövekedéssel, valamint csarnokbővítéssel zárta a tavalyi évet a VT EAS Kft., és egy 450 millió forintos technológiai fejlesztést célzó beruházási csomaggal, valamint épületbővítéssel indítja az ideit.

A Videoton elektronikai szereléssel foglalkozó székesfehérvári leányvállalata, a Videoton EAS Kft.25 %-os létszám és 40%-os forgalomnövekedéssel büszkélkedhet a 2012-es évre vonatkozóan. A több mint 700 főt foglalkoztató leányvállalat a jelentősen megnövekedett forgalom megvalósítása érdekében már tavaly is nagymértékű technológiai fejlesztéseket hajtott végre, valamint egy közel 3000m2-es gyártóterülettel bővült az év második felében. A csarnokba három projekt került át, így az új helyen összesen közel 350 féle terméket gyártanak teljes volumenben. Itt is megtalálható tevékenységüknek szinte teljes palettája, úgy, mint az automata SMT beültetés, hullámforrasztás, kézi beültetés, valamint végszerelés és minden szükséges tesztelési folyamat is. A csarnok lehetőséget ad az üzletek további bővítésére, hiszen további 3000 m2–nyi terület maradt még szabadon.
A 2013-as évet a Videoton tagvállalata újabb technológiai beruházásokkal és épületbővítéssel kezdi. A kapacitást bővítő és technológiai fejlesztést célzó beruházási csomag 500 millió forint összértékű berendezést tartalmaz.
„A több lépcsőben megvalósuló beruházás első szakaszában egy új szelektív forrasztógép és perifériái, egy új hullámforrasztó gép és egy komplett szelektív lakkozó sor megvásárlása indult el. Ezt követően egy további AOI (Automatic Optical Inspection) berendezéssel bővíti meglévő kapacitásait a vállalat. A berendezések 2013 második negyedévében érkeznek, a sorozatgyártás pedig az év közepétől indulhat el az új eszközökön.” – mondta Klambauer Csaba a Videoton EAS Kft. ügyvezető igazgatója.
A technológiai beruházás további lépcsőiben egy új paneltisztító és tisztaságmérő berendezés, egy speciális 3D lézeres mérőberendezés, egy ún. „flying probe” tesztberendezés, valamint egy további szelektív forrasztógép és annak kiszolgáló egységeinek beruházására kerül még sor a 2013-as évben.
Egy új, idén induló projekthez pedig felvetődött az igény átmenő furatos alkatrészek beültetését végző új berendezések beszerzésére is. A gépek üzembeállítása az év második felére várható.
A tagvállalat az idei beruházásokkal párhuzamosan a meglévő főépületét még további 400 m2-rel bővítette, ahol új irodák, öltözők és szociális blokkok kerültek kialakításra. Erre részben a növekvő létszám miatt volt szükség, részben pedig a nagyobb helyet igénylő új technológiák és termelés végett.
Az említett technológiafejlesztésekkel a Videoton EAS Kft.-nek a fő célja, hogy bővítse meglévő gyártási kompetenciáját annak érdekében, hogy az új, egyre növekvő vevői elvárásoknak is maradéktalanul meg tudjon felelni. A válság óta 2,6 milliárd forint technológiai beruházást valósított meg a tagvállalat, amivel párhuzamosan árbevétele közel 6,5 milliárd forinttal nőtt, s ez a tervezettek szerint 2013-ban tovább növekszik majd.
A VEAS az elmúlt években folyamatosan új vevőkkel és projektekkel bővült, ami egyúttal azt is magával hozta, hogy termékportfóliója is gyökeresen megváltozott. A korábbi nagy sorozatú elektronikai szerelést szinte teljes egészében felváltotta a kis sorozatú, nagy diverzitású komplex termékek gyártása. A tagvállalat sikere a vevők rugalmas kiszolgálásán és a versenyképes áron nyújtott, magas színvonalú szolgáltatáson túl köszönhető a közelmúltban elindult technológiai fejlesztést és kapacitásbővítést célzó beruházásoknak is.